તાજેતરની પોસ્ટસ

માર્ચ 22, 2009

મા-પુત્ર સંબંધ

ખરેખાત મા-પુત્ર સંબંધ કેવો,
ખરે જાણવો પૃથવી ને વૃક્ષ જેવો!
-નર્મદ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.