તાજેતરની પોસ્ટસ

March 22, 2009

મા

ચંદરની શીતળતા મા, તારે ખોળલે
ને આંખોમાં ઝરમરતી પ્રીત,
હાલરડે ઘૂઘવતા સાત સાત સમંદર ને
કોયલ શું મીઠું તવ ગીત -
મીઠલડી, હેતાળી, ગરવી તું, મા!
-શિવકુમાર નાકર 'સાઝ'

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.