તાજેતરની પોસ્ટસ

માર્ચ 22, 2009

બધાંયે દરદની દવા

અચાનક ફરીથી જ મા યાદ આવી,
બધાંયે દરદની દવા યાદ આવી…
-શ્રી આહમદ મકરાણી

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.