તાજેતરની પોસ્ટસ

March 27, 2009

જયારે તમે મિત્રને પૈસા ઉછીના આપો છો ત્યારે તમારી યાદશક્તિ સતેજ થઇ જાય છે. પરંતુ મિત્રની યાદશક્તિને ભારે તકલીફમાં મૂકી દો છો.

No comments:

Post a Comment

આપને શું ગમ્યું ને શું ખટક્યું એ જરૂર કહેજો. આભાર.